Historie

Meilgaard Gods

Meilgaards historie

​Sædegården Meilgaard nævnes i dokumenter i den sene middelalder som Mæthelsgarth – olddansk for ‘den midterste gård’, og er således i blandt Danmarks ældste herregårde.

Ejerforløbet kendes fra 1340.

Den nuværende hovedbygning er opført i 1573 af landsdommer Axel Iuul hvis portræt kan ses i sandstensrelieffet over hovedbygningens port.

Meilgaard blev i 1868 erhvervet af Christian baron Iuel-Brockdorff, som stammede fra Valdemars Slot på Tåsinge, og godset har siden da været i Iuel slægtens besiddelse.

Christian Iuel-Brockdorff opførte det ottekantede trappetårn med vindel- og spindeltrappe samt indrettede den rigt udsmykkede riddersal med prægede gyldenlæder samt den enorme Kähler kakkelovn kronede med det Iuel-Brockdorff’ske våben samt datoerne 1573 & 1873 – 300 år efter bygningens opførsel.

Christian Iuel-Brockdorff døde i 1888 uden børn, hvorfor han havde testamenterede Meilgaard til sin nevø Niels Joachim Christian Gregers Iuel som stammede fra Hverringe Gods ved Kerteminde.

Denne Niels Iuel påbegyndte omgående en enorm om- og tilbygningsaktivitet på Meilgaard. I samarbejde med arkitekt August Klein lod han i perioden 1888-1891 hovedbygningen gennemgribende ombygge med tilføjelse af en ekstra etage, ligesom bl.a. inspektørboligen, skovfogedhuset, gartnergården, kartoffelkælderen og smedjen blev opført. I 1891, da alle bygningerne stod færdige, kunne Niels Iuel fejre sin 30 års fødselsdag!

Iuel familien fraflyttede hovedbygningen i 1974 som følge af prohibitive beskatningsregler, og bygningen var frem til 2003 udlejet.

Den 26. februar 2003 opstod der en brand i 2. sal som bredte sig til loftet. Ca. 2/3 af loftet blev raseret af branden og resten af huset blev voldsomt beskadiget af vand i forbindelse med slukningsarbejdet.

I perioden 2003 – 2007 er hovedbygningen og slotsholmen blevet underkastet en totalrestaurering såvel indvendigt som udvendigt, hvor der, blandt meget andet, er pålagt ny tagkonstruktion, indrettet 10 badeværelser samt 5 køkkener, lagt 2.200 m2 douglasgran gulvplanker samt 240 m2 Ølandssten gulvklinker, indført nye vand-, varme- og elinstallationer samt opsat fuldautomatisk brandalarmerings- og styringssystem i hele bygningen.

Som afslutning på restaureringsprojektet, blev der ved broen over voldgraven opsat en smedjejernsport prydet med det Iuel’ske og Schaumburg-Lippe’ske våben. I søjlerne på hver side af porten er indsat 1.000 år gamle granitansigter fundet under gulvene i hovedbygningen under restaureringen. Disse sten menes at stamme fra den Romanske kirke der blev delvist nedrevet i Glesborg omkring 1550.​

​Ejere af Meilgaard fra 1340 til d.d.

​(1340-1345)​​Niels Griis​​​
(1345-1370)​Vogn Pedersen​
(1370-1390)Peder Markvardsen Skernov
(1390-1440)Markvard Pedersen Skjernov
(1440-1461)Markvard Markvardsen Skjernov
(1461-1476)Enke Fru Skjernov
(1476-1480)Iver Andersen Skjernov
(1480-1499)Markvard Iversen Skjernov
(1499-1540)Niels Markvardsen Skjernov
(1540)Niels Nielsen Skjernov
(1540-1560)Niels Markvardsen Skjernov
(1560-1565)Dorte Nielsdatter Tornekrands gift Skjernov
(1565-1577)Landsdommer Axel Iuul
(1577-1589)Absalon Iuul
(1589-1604)Ove Iuul
(1604-1613)Frands Iuul
(1613-1619)Jørgen Kaas
(1619-1634)Dorte Iuul gift Kaas
(1634-1663)Christoffer Bille / Steen Bille
(1663-1681)Erik Høg Banner
(1681-1689)Iver Iuul Høg Banner
(1689)Helle Trolle gift (1) Høg Banner (2) Krag
(1689-1694)Palle Krag
(1694-1703)Adam Ernst von Pentz
(1703-1708)Henrik Bille
(1708-1711)Ingeborg Christine von Pentz gift (1) Bille (2) Sehested
(1711-1719)​​​Kjeld Krag Sehested​
​(1719-1720)Slægten Sehested​
(1720-1737)Poul Rosenørn
(1737-1747)Johan Nicolaj Rosenørn
(1747-1752)Sophie Amalie Dyre gift (1) Rosenørn (2) von der Osten
(1752-1769)Otto Christpher von Osten
(1769-1783)Christian Kallager
(1783-1800)Hans Friedrich von Brüggermann
(1800-1804)Charlotte Dorothea Gotholdine von Körbitz gift von Brüggermann
(1804)P. A. Kolderup Rosenvinger / P. Schandorff
(1804-1810)Adam Christoffer von Knuth
(1810-1823)Lars Lassen
(1823-1839)Den Danske Stat
(1839-1840)H. P. Hansen
(1840-1845)Peter Johansen de Neergaard
(1845-1868)Jægermester Christian Frederik Olsen
(1868-1888)Ritmester Christian Frederik Theophilus Alexander baron Iuel-Brockdorff
(1888-1931)Kammerherre, cand. jur Niels Joachim Christian Gregers Iuel
(1931-1941)Hofjægermester, cand. silv. Christian Frederik Iuel
(1941-1959)Hofjægermesterinde Kate Harriet Ryan Iuel, født Treschow, enke efter Christian Frederik Iuel
(1959-1986)Hofjægermester, cand. silv. Niels Iuel
(1986-)Kammerherre, statsautoriseret revisor Michael Frederik Iuel