Jagtvæsen

Meilgaard Gods

Jagt på godset

Da kongen af Danmark i 1770 beordrede alt kronvildt skudt væk fra den frie vildtbane grundet den skade de forvoldte på landbruget, var ejerne af Meilgaard og Løvenholm på Djursland heldigvis ulydige. Derfor huserer der stadigvæk kronvildt af den gamle Danske stamme på fri vildtbane på Djursland, og bestandene i resten af Jylland stammer delvist fra denne bestand.

Kronvildtbestanden på Norddjursland er stadigvæk meget stærk, og Meilgaard udgør kernen af denne bestand og huser specielt i brunsten et meget stort antal dyr.

​Godsets jagt er også kendt for de utroligt mange snepper som hviler sig her under deres årlige tilbagevendende træk over Danmark. Specielt forårstrækket er meget stort grundet den nordvendte kyststrækning, noget der bevidnes af de forrige ejers jagtbøger, men der forekommer stadigvæk dage om efteråret, hvor der er særdeles store sneppefald.

​Der blev for nogle år siden afholdt en jagt, hvor der blev afgivet over 100 skud til snepper på en dag! Hvor mange der blev leveret må forblive en hemmelighed – de er ikke altid så nemme at ramme!​

Ikke mindst grundet kronvildtet, råvildtet og en voksende bestand af dådyr som jages selektivt, er jagten på Meilgaard eftertragtet. Af godsets samlede areal er ca. 1350 ha. udlejet til 5 konsortier. Siden 1990 hvor udlejning af jagtarealer påbegyndtes, er der kun sket meget begrænset udskiftning i blandt disse konsortier, noget der vidner om hvor attraktivt arealet er til jagt. Det resterende areal anvendes som oase for storvildtet, da der her kun jages meget sparsomt og selektivt af godsets ejer.

Godsets jagt administreres og bestyres af den professionelle skytte, overjæger Poul Kjelgaard og der er i de senere år investeret betydelige beløb i etablering af vandhuller, mindre skovsøer, vildtbeplantning samt opbygningen af den store og levedygtige dåvildtbestand.

​Såfremt et areal bliver fri til udlejning vil dette blive annonceret i dagspressen, men man er velkommen til at rette henvendelse til godsejer Michael Iuel, hvis man vil skrives op på ventelisten.​